go to content
Prev-Next
Mobile Menu

ZZPI SLOVENIJA
Antoličičeva 24
SI-2000 Maribor
SLOVENIJA

Transakcijski račun:
Delavska hranilnica 

SI56 6100 0002 4045 386
Davčna številka: 59453621

'

 Obdobje po osamosvojitvi RS

Družbeno politični procesi, ki so se pričeli odvijati konec osemdestih let, so postopoma prerasli v plebiscitarno odločitev za samostojno Slovenijo. Tedanja milica je odigrala pri teh procesih zgodovinsko pomembno vlogo. Začevši pri preprečitvi t.i. »mitinga resnice«, ki naj bi se zgodil 1.decembra leta 1989 v Ljubljani, priprave na osamosvojitev, aktivna udeležba v vojni in ne nazadnje spremljanje in varovanje odhoda zadnjega jugoslovanskega vojaka z ozemlja Slovenije, dne 26. oktobra 1991. S tem dejanjem je bil nekako tudi sklenjen osamosvojitveni proces naše države. O sami vlogi in aktivnostih tedanje slovenske milice v osamosvojitvenih procesih, na tem mestu ne bomo podrobneje govorili, ker gre za preobširno temo, ki bi zahtevala samostojno obravnavo. Več o tej temi je mogoče prebrati v različnih publikacijah, med drugim tudi v knjigi, POLICIJA , ki jo je izdalo ministrsvo za notranje zadeve leta 2002.


Po slovenski osamosvojitvi se je spremenila ustava in z njo tudi številni zakoni, ki so segali tudi na področje državne uprave. Tako se je spremenila tudi organizacijska zgradba same službe, pa tudi ime. Iz milice se je leta 1992 preimenovala v policijo. Te spremembe so seveda vključevale tudi zamenjavo starih simbolov, uniforme, položajnih oznak itd. Število uprav se je iz trinajst zmanjšalo na sedanjih enajst, dve leti kasneje pa je bila določena tudi nova notranja organizacijska struktura. Leta 1998 je bil sprejet zakon o policiji, ki pa je bil le osnova za nadaljne uvajanje sprememb , ki so povezane z delovanjem in organiziranjem policije.


Veliko novosti na tem področju je prineslo tudi vključevanje Slovenije v EU. Policija je s tem dobila veliko novih in zahtevnih nalog, še posebej s področja varovanja državne meje, katere cilj je vključitev Slovenije v evropski "šengenski informacijski sistem".  Policija je s tem dobila veliko novih in zahtevnih nalog, še posebej s področja varovanja državne meje. Končni cilj je bil prevzem "šengenskega" pravnega reda oz. vstop Slovenije v t.i. "šengensko območje". Slednje je bilo uspešno realizirano konec leta 2007.
Ker je policija kot varnosti organ živa materija, je nenehno podvržena novim in novih zahtevam, čemur sledijo nujne spremembe na vseh področjih njenega delovanja. Torej gre za organ, ki je nenehno v fazi večjih ali manjših sprememb in prilagajanja danim razmeram

 

Zanimivost:
V spomin na prepričljivo odločnost, varovati državo in prebivalce, na složnost , podporo in medsebojno zaupanje, ki je med junijsko vojno vladalo med slovenskim narodom in njegovo policijo; v spomin na organiziran in profesionalen odpor tedanje milice zoper pripadnike JLA, še posebej pa v spomin na obrožen spopad na mejenm prehodu Holmec, si je slovenska policija za svoj praznik izbrala 27. junij.

Vir: MNZ knjiga SLOVENSKA POLICIJA, izdaja 2002

 

 

 
Mobiler Menu