go to content
Prev-Next
Mobile Menu

ZZPI SLOVENIJA
Antoličičeva 24
SI-2000 Maribor
SLOVENIJA

Transakcijski račun:
Delavska hranilnica 

SI56 6100 0002 4045 386
Davčna številka: 59453621

'

IME IN PRIIMEK:     Štefan Žugec

 

DATUM ROJSTVA:  18.6.1966

 

NASLOV PREBIVALIŠČA:  Srebrničeva 1, 6000 Koper , Slovenija (EU)

 

 ZAPOSLITEV:  Postaja pomorske policije Koper

 

ZBIRATELJSKO PODROČJE: domača in svetovna policistika ( policijske značke, našitki, kape, dokumentarno gradivo…ipd.)

 

MUZEJSKA ZBIRKA:  postavljena v prostorih mednarodnega mejnega prehoda za pomorski promet v Piranu. Ogled zbirke je možen vsak dan v dopoldanskem oz. popoldanskem času, po predhodni najavi.

 

KONTAKT:  Tel.: +386 41 844 190,   E-mail: stefan.zugec@siol.com

 

 

Z zbiranjem policijskih insignij sem se pričel aktivno ukvarjati leta 1997. Začelo se je tako, kot pri večini mojih zbirateljskih kolegov;  nekaj povsem po naključju pridobljenih našitkov s strani tujih policistov, je sprožilo zbirateljsko strast, ki je narekovala načrtno in sistematično ukvarjanje s tovrstnim konjičkom. Po začetnih težavah, ki so se odražale predvsem v tem, kako priti do naslovov tujih zbirateljev ter zadostni količini slovenskih policijskih insignij potrebnih za izmenjavo, je zadeva kmalu stekla v željeno smer. Preko IPA (International Police Association) glasila  mi je uspelo priti do prvih naslovov tujih policistov, ki so izrazili željo po izmenjavi policijskih insignij. Z velikim pričakovanjem sem ročno napisal nekaj pisem in na veliko veselje kmalu dobil kar nekaj pozitivnih odgovorov. Prvi tak odgovor in s tem tudi prve tuje policijske insignije, pridobljene na ta način, sem pridobil s strani madžarskega policista - zbiratelja. Kontakti so se začeli hitro množiti in kmalu so začele prihajati pobude za izmenjavo tudi z obratne smeri, torej s strani drugih zbirateljev, ki so želeli vzpostaviti stik z menoj.

V tem obdobju sem spoznal nekaj ključnih ljudi, ki so pustili močan pečat na moje nadaljnje  aktivnosti v tem konjičku. Policisti in obenem zbiratelji, kot so: Patrick Cleary iz Irske, Graham Morrell iz Nove Zelandije, Eugene Fodor,  Bob Bevec in  Anton Goršek iz ZDA, so  mi nakazali pot  v širšo dimenzijo tega konjička.Ta ne temelji le na goli zbirateljski aktivnosti, temveč tudi na razvijanju medsebojnega prijateljstva, izmenjavi izkušenj, medsebojnem zaupanju, pomoči...itd. Z vsemi temi ljudmi še dandanes ohranjam stike, kljub temu, da se je naša zbirateljska vnema z leti že nekoliko ohladila. Z mnogimi izmed njih sem se tudi osebno srečal, bodisi v njihovi domovini, ali pa pri nas. To začetno obdobje mi je v bistvu prineslo tudi največ zbirateljskega užitka in zadovoljstva. Pričakovanje poštne pošiljke, za katero ne veš natanko kakšna bo njena vsebina, je  gotovo eno izmed največjih vznemirjenj za vsakega zbirateljskega začetnika. Nekoliko kasneje, s pojavom množične uporabe interneta, so se stvari bistveno spremenile. Internet je sicer zbiralcem  omogočil  neomejene  možnosti navezave stikov med zbiratelji z istim  interesnim področjem,  olajšal je njihovo medsebojno komunikacijo,  omogočil  prenos slik  ….itd,  po drugi strani pa je z množično uporabo interneta, tovrstna zbirateljska aktivnost  začela postajati vedno bolj komercialna in neosebna. Vedno več t.i. novodobnih zbirateljev se  danes osredotoča le na prodajo oz. eventualen nakup insignij,  s pričakovanim čim večjim možnim donosom. Vse ostalo, kar je bilo nekoč pomemben, sestavni del tega konjička, pa je žal postal nepotreben balast.  To je  pri večini zbirateljev »starega kova«, med katere se štejem tudi sam, pustilo precej grenkega priokusa. Žal se ta trend še vedno nadaljuje, kar je po svoje velika škoda.

 

Kmalu po vzpostavitvi prvih stikov s tujimi zbiratelji, sem prišel v kontakt tudi z večino resnih domačih ljubiteljev tega konjička. Leta 1999 smo tako družno ustanovili Združenje zbirateljev policijskih insignij Slovenije (ZZPI).

 

Nekako istočasno z mojimi zbirateljskimi začetki, sem v enoti Postaje pomorske policije pričel s sistematičnem urejanjem obširnega slikovnega  in dokumentarnega gradiva, ki govori o pestri zgodovini te enote. Pri podrobnejšem raziskovanju te tematike, sem povsem po naključju naletel na gradivo o narodni zaščiti – službi javne varnosti v coni B Svobodnega tržaškega ozemlja (STO), v letih 1945-1954. Omenjeno gradivo me je ob izdatni podpori še živečih narodnih zaščitnikov vzpodbudilo, da sem celotno zadevo predstavil Pokrajinskemu muzeju v Kopru. Zbrano gradivo je bilo tudi za  muzejske uslužbence prijetno presenečenje in velik strokoven izziv, saj do tedaj to področje praktično ni bilo deležno še nobene strokovne obdelave. Še več; lahko bi rekel, da je bila ta tema, zaradi takšnih in drugačnih razlogov, povsem prezrta. Sodelovanje s koprskim muzejem je konec leta 1997 pripeljalo do postavitve odmevne razstave pod naslovom »NARODNA ZAŠČITA V SLOVENSKI ISTRI  V LETIH 1945-1954«. Istega leta pa je bila preko Ministrstva za notranje zadeve, pod mojim avtorstvom izdana tudi monografija z naslovom »OD ZAŠČITNIKOV DO POMORSKIH POLICISTOV – ZGODOVINA IN RAZVOJ SLOVENSKE POMORSKE POLICIJE«.

 

Del obsežnega dokumentarnega gradiva  o zgodovini postaje pomorske policije, kakor tudi o sami narodni zaščiti v coni B STO,  se danes nahaja v prostorih mednarodnega pomorskega mejnega prehoda v Piranu, ki deluje v okviru postaje pomorske policije Koper. Omenjeni zbirki dopolnjuje tudi  večina  policijskih insignij, ki mi jih je uspelo zbrati tekom moje dosedanje zbirateljske aktivnosti.

 

Moja zbirateljska aktivnost je osredotočena na domačo in tujo policistiko. Eden izmed zastavljenih ciljev je, posedovati v zbirki vsaj eno policijsko oznako  iz posamezne države sveta. Glede na dejstvo, da sem se temu cilju že precej približal, posvečam v zadnjem času več pozornosti domači policistiki, s posebnim poudarkom na predmete iz zgodnejšega obdobja naše policijske zgodovine. Navzlic temu, pa sem načeloma  odprt za vsako pobudo, katere namen je izmenjava policijskih insignij in zbirateljskih izkušenj ter na tej osnovi sklepanje novih znanstev in prijateljstev.

 

 

NAME  & SURNAME :  Stefan  Zugec

 

DATE OF BIRTH :  18.6.1966

 

ADDRESS:  Srebrniceva  ul. 1, 6000 Koper , Slovenia (EU)

 

OCCUPATION:  Police Officer of  Maritime Police unit

 

COLLECTING INTERESTS: Domestic and worldwide Police items, especially patches, metal badges and selected hats. Occasionally also other Police related items.

 

 

COLLECTION DISPLAY: The collection is displayed in museum room which is located at sea border crossing point in Piran city ( Slovenia).

 

CONTACT:  Tel.: +386 41 844 190,   E-mail: stefan.zugec@siol.com

 

 

 

 

I'm  a Senior Police Officer of Slovenian Maritime Police unit. Presently I work at

the sea border crossing point in port of Koper (Slovenia). My rank position is

 “shift leader” and I’m responsible to perform border control procedures on  passenger ships and commercial (cargo) ships.

 

 I have been collector of Police items worldwide since 1997. I collect mostly patches,  metal badges, selected hats…occasionally  even some uniforms and historical material ( such photos, different documents…etc). My final goal is to collect at least one Police insignia from every country in the world. So far I have been collecting Police items from many countries. I still lack in my collection mainly Police items from some small, so called exotic countries, and  states which are generally  known as a very tough  places for collecting  hobby due to different reasons. I have in mind especially some countries from Africa, Caribbean,  Latin America, Arabia, Asia…etc.  According to that, I have been focusing  lately more to  collect  domestic Police items, especially those from very early period of our Police history.

 

The biggest part of my collection is displayed in museum room which is located at the sea border crossing point in Piran city ( Slovenia). Among displayed worldwide Police items  there is possible to see also an exhibition  of rich history  of Slovenian maritime Police.

 

Regardless of quite an extensive collection, I’m still always open to make new trades and meet new fellow collectors. I have in my trade stock different Police items from Slovenian Police as well as from many other countries worldwide. Occasionally I do have also items from other services, such  Army, Customs, Fire, Corrections... etc…. that I'm ready to trade in exchange for adequate  Police stuff.

 

Beside collecting Police items, I also like to traveling  and discovering other countries. So far I have already visited several fellow collectors / Police Officers I’ve met  through the our common hobby.  Some of them also returned their visit, visiting me, my country and of course my small museum.

 

 

 

 

 

 
Mobiler Menu